رئیس سه‌دوره‌ای کنار می‌رود؟!

جمع انتخاباتی هیئت پزشکی ورزشی استان تنها محدود به انتخاب عجیب رئیس هیئت با قرعه‌کشی پس از تساوی در سه دور رأی‌گیری نشد و دستورالعمل وزارت ورزش و جــوانــان درخصـــوص ممنوعیت فعالیت رؤسای هیئت‌های ورزشی بیش از سه دوره ابهاماتی جدی را پیرامون ادامه فعالیت غلامرضا بارانی ایجاد کرده است.
 
تاریخ انتشار: 04:02 - یکشنبه 1401/02/18
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
no image
ر بند ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی آمده است: «رئیس هیئت استان توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود و حضور رئیس هیئت درصورت انتخاب برای حداکثر دودوره متوالی یا متناوب دیگر بلامانع است.»پس از ابلاغ این اساس‌نامه پرسشی در رابطه با تعداد دوره‌های ریاست در فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی به‌وجود آمد و برخی مدعی شدند با توجه اینکه اساس‌نامه به‌تازگی ابلاغ شده است، دوره‌های ریاست قبلی در یک فدراسیون محاسبه نمی‌شود و ملاک عمل، زمان بعد از ابلاغ اساس‌نامه جدید است.در همین راستا با توجه به استفساریه صورت‌گرفته از سازمان بازرسی، اینسازمان در ابلاغیه‌ای به تمامی رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و مدیران کل وزارت ورزش و جوانان استان‌های کشور، ابهام به‌وجود آمده در راستای
تعداد دوره‌های ریاست در فدراسیون‌هایورزشی را برطرف و اعلام کرد که سوابقحضور افراد به عنوان رئیس فدراسیون در دوره‌های گذشته نیز در احتساب سه‌دوره یادشده محـــاسبه می‌شـــود. همچنیــن درباره آییــن‌نامـــه نحــوه فعـالیـت هیئــت‌های ورزشــی استـــانی و شهــرستــانی اعــلام شد که سوابق حضور افراد به‌عنوان رئیس هیئت
استان در دوره‌های گذشته نیز در احتساب سه‌دوره یاد شده محاسبه می‌شود. براساس بند ۳ ماده۲۲ اساس‌نامه فــدراسیـــون‌های ورزشـــی آمـــاتـــوری جمهــوری اسلامی ایران اعلام شده است: «درصورتی که رئیس فدراسیون یکی از اعضای هیئت رئیسه جهانی یا رئیــس، نـــایب رئیـــس و دبیـــرکـــل کنفدراسیون‌های آسیایی مربوطه باشد، انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پست‌های مورد اشاره بیش از سه دوره بلامانع است.»در مجمع انتخاباتی هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان که آخرین مجمع در دوره مسئولیت سیدمحمد طباطبایی در اداره کل ورزش و جوانان استان بود، رئیس فدراسیون اعلام کرد با توجه به دوره یک‌ساله سرپرستی در هیئت و ثبت‌نام چندباره و تعویق مجمع در نوبت‌های قبلی، تأخیر بیشتر به صلاح نبوده است.
غلامرضا نوروزی در طول برگزاری مجمع نیز اصرار زیادی به تعیین‌تکلیف رئیس داشت و با پیشنهاد مدیرکل وقت مبنی بر فرصت یک‌هفته‌ای دوکاندیدا برای به تفاهم‌رسیدن نیز مخالفت کرد.
بـــرای مجمـــع انتــخابـــاتـــی هیئــــت پـــزشکی‌ورزشـــی عـــلاوه‌بـــر مصطفـــی میرقادری، سرپرست هیئت، غلامرضا بارانی رئیس سابق و کریم سهرابی که جزو کادر سابق هیئت بود، به همراه دو نفر دیگر که برای نامزدی هیئت متقاضی شده بودند، بر سر کسب صندلی ریاست رقابت می‌کردند، اما در مجمع مشخص شد رقابت اصلی برای کسب آرا بین بارانی و سهرابی است.
در دور اول رأی‌گیری، بارانی هشت‌رأیو سهرابی هفت‌رأی را به خود اختصاص دادند، اما به‌دلیل اینکه هیچ‌کدام حائز نصف به‌علاوه یک آرا نشده بود، رأی‌گیری به دور دوم موکل شد. در این مرحله از جمع بیست رأی مأخوذه، به هر کدام از کاندیداها ده رأی اختصاص یافت تا سرنوشت به دور سوم کشیده شود.پیش از آغاز رأی گیری، رئیس فدراسیون خطاب به اعضای مجمع اعلام کرد، درصورت تساوی آرا، رئیس با قرعه‌کشی انتخاب خواهد شد، اما این هشدار هم سودی نبخشید و ترکیب رأی دور دوم، در دور سوم هم تکرار شد و در نهایت با قرعه‌کشی، نام بارانی به‌عنوان رئیس منتخب مجمع اعلام شد.انتخاب بارانی درحالی صورت گرفت که او پیش‌تر سه‌دوره ریاست این هیئت را برعهده داشته و با توجه به دستورالعمل ممنوعیت فعالیت رؤسای هیئت‌های استانی در بیش از سه دوره، حضور او در هیئت با ابهاماتی مواجه شده است.در مرحله ثبت نام ها معمولا این موارد موردتوجه قرار می‌گیرد و افرادی که هر کدام از شرایط پیش‌نیاز را نداشته باشند، از کاندیداتوری منع می‌شوند که درباره بارانی این اتفاق رخ نداده و دبیر مجمع او را تأیید کرده است. در روز برگزاری مجمع برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که بارانی با دریافت نامه کتبی از وزارت‌خانه مجوز حضور در انتخابات را احراز کرده؛ با این حال رقیب او در انتخابات، پیگیر ابطال مجمع شده است.پــس از یک‌هفتـــه‌ای که از بــرگــزاری انتخابات سپری می‌شد، بارانی در محل دفتر هیئت حضور نیافته بود که این امر شائبه‌هایی را ایجاد کرده و در نهایت حکم ریاست او توسط فدراسیون صادر شد تا به عنوان رئیس منتخب بر امور هیئت نظارت کند. مشخص نیست بارانی با چه مجوزی امکان شرکت در انتخابات را پیدا کرده و آیا مجوزی که در اختیار دارد، مانع از ابطال مجمع می‌شود یا نه. با این حال هر چه هست، تعیین وضعیت هیئت پزشکی‌ورزشی یکی از چالش‌های پیش روی متولی جدید ورزش استان است و باید دید جواد محمدی از این چالش چگونه عبور می‌کند؟ 
 
  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا

    مهری مصور