شهرداری اصفهان به روایت آمار و ارقام

در چشم‌انداز برنامه «اصفهان 1405» شهری زیست‌پذیر و رقابت‌پذیر برای اصفهان پیش بینی شده است که اهداف کاهش آلودگی‌های محیطی، توسعه گردشگری و افزایش بهره‌وری سرمایه‌ها در آن مدنظر است. بودجه 1400 شهرداری اصفهان در چارچوب اهداف، راهبردها و سیاست‌های این برنامه تهیه و تنظیم شده است. همچنین در این برنامه به نقاط تمرکز برنامه اصفهان 1405 به خصوص کاهش آلاینده های محیطی، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب اعتبارات ملی و استانی و استفاده حداکثری از ظرفیت منابع درآمدي جدید، رعایت توزيع متوازن ارائه خدمات به شهروندان با تاكيد بر عدالت مكاني، یکپارچه‌سازی برنامه و بودجه سازمان های وابسته و شرکت‌های مالکیت بیش از 50 درصد با برنامه و بودجه شهرداری اصفهان، توجه ویژه به پروژه‌هاي محرك توسعه در مناطق و محرومیت‌زدایی در مناطق کمتر برخوردار، مشاركت حداكثري ذينفعان، گسترش خدمات غیرحضوری، اولويت‌دهی به سبد طرح و پروژه و اقدامات برنامه اصفهان 1405 با تاکید بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام توجه ویژه شده است.

تاریخ انتشار: 15:24 - سه شنبه 1400/03/4
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
no image

در تدوین بودجه سال 1400 سعی شده است با درنظر گرفتن نرخ تورم سالانه برابر با 32 درصد با افزایش درآمد به میزان 44 درصد علاوه بر پوشش میزان رشد تورم، نگاه افزایشی جهت توسعه بیشتر به شهر اصفهان داشته باشیم. در سال 99 بودجه مصوب شهرداری 6 هزار میلیارد بود که با اصلاح بودجه ای که انجام شد این عدد به 7 هزار و 346 میلیارد تومان رسید، همچنین در سال 1400 نیز بودجه مصوب شهرداری اصفهان 8 هزار و 650 میلیارد تومان بود که اکنون با اصلاح هایی که انجام شد این عدد به 10 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. میزان تورم اعلام شده سال 99 توسط مرکز آمار ایران 32 درصد است.

روند بودجه مصوب 5 ساله مناطق و شهرداری مرکزی در سال 96 درآمدی بالغ بر 2750 میلیارد داشته که 771 میلیارد (28 درصد) آن جاری و 1979 میلیارد( 72 درصد) آن عمرانی بوده است و رشد 4 درصد داشته است.

در سال 97 این بودجه درآمدی بالغ بر 3 هزار میلیارد بود که 947 میلیارد(32 درصد) آن جاری و 2053 میلیارد تومان(68 درصد) آن عمرانی بود که با رشد 9 درصدی همراه شد.

در سال 98 نیز این بودجه به 4100 میلیارد تومان رسید که 1230 میلیارد تومان (30درصد) آن جاری و 2870 میلیارد تومان (70 درصد) آن عمرانی بوده است و رشد 37 درصدی داشته است.

در سال 99 بودجه درآمد 5208 میلیارد تومانی را داشت که 1524 میلیارد (29 درصد) آن جاری و 3686 میلیارد (71 درصد) آن عمرانی بود و رشد 27 درصدی داشت.

همچنین در سال 1400 درآمد بودجه 7422 میلیارد تومان است که 2138 میلیارد تومان (29درصد) آن جاری و 5284  (71درصد)  میلیارد آن عمرانی است که دارای رشد سالیانه 43 درصدی بوده است.

بودجه مصوب پروژه های شاخص در سال 99، 2141 میلیارد تومان بوده است و پیشنهادی سال 1400، بالغ بر 2545 میلیارد تومان بوده است که 19 درصد رشد داشته و سهم سال 1400، 34 درصد بوده است.

بودجه مصوب برای پروژه های مهم مناطق 402 میلیارد تومان در سال 99 بوده است که در بودجه سال 1400 این عدد به 804 میلیارد تومان رسیده است و 100 درصد رشد داشته است و سهم سال 1400، 11 درصد بوده است.

بودجه مصوب پروژه های منطقه ای 312 میلیارد بوده است و امسال این بودجه 637 میلیارد تومان بود که رشد 104 درصدی را به همراه داشت و سهم سال 1400، 9 درصد بود.

بودجه مصوب سال 99 اعتبارات مستمر عمرانی 602 میلیارد تومان بوده است که در پیشنهاد بودجه برای سال جدید 1044 میلیارد بوده است و 73 درصد رشد و 14 درصد سهم سال 1400 بوده است.

همچنین برای سایر پروژه های عمرانی در سال 99، 227 میلیارد تومان مصوب شد که این عدد در سال جدید به 254 میلیارد تبدیل شد و رشد 12 درصدی را به همراه داشت و سهم سال 1400، 3 درصد بود.

بودجه مصوب برای اعتبارات جاری در سال 99، 1524 میلیارد تومان بوده است که در بودجه پیشنهادی سال 1400 این عدد به 2138 میلیارد تومان رسید که رشد 40 درصدی را به همراه داشت و سهم سال 1400 از آن 29 درصد بود.

توزیع اعتبارات حوزه های مختلف در بودجه سال 1400

از کل بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری (بدون سازمان ها و شرکت ها)، بیشترین سهم مربوط به حوزه حمل و نقل و ترافیک به میزان 39درصد با اعتبار 2924 میلیارد تومان است و سهم مابقی حوزه ها به ترتیب برای حوزه خدمات شهری به میزان 18درصد و اعتبار 1312 میلیارد تومان، حوزه مالی اقتصادی به میزان 15درصد و اعتبار 1143 میلیارد تومان، حوزه مطالعات، برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی، خلاقیت و نوآوری به میزان 14درصد و اعتبار 1038 میلیارد تومان، حوزه فرهنگی اجتماعی به میزان 6درصد  و اعتبار 419 میلیارد تومان و حوزه معماری و شهرسازی به میزان 4% و اعتبار 320 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

هدف کلان این برنامه کاهش آلودگی محیطی و هواست و هدف های خرد آن شامل افزايش مطلوبيت حمل و نقل غيرموتوري و همگاني نسبت به وسایل نقلیه شخصی با پیشنهاد بودجه 2483 میلیاردی، کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی با بودجه پیشنهادی 336 میلیارد تومان، حفظ سرانه فضاي سبز اكولوژيك با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی با بودجه 541 میلیارد تومان و کاهش آثار نامطلوب دفع پسماند با بودجه 24 میلیارد تومانی می‌شود.

هدف کلان دوم این برنامه ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری است که شامل تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری با بودجخ 600 میلیارد تومانی و ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه‌ها و رویدادهای متنوع با بودجه 849 میلیارد تومانی می‌شود.

هدف کلان سوم این برنامه افزایش بهره وری سریمایه سازمانی است که این هدف نیز شامل افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات با بودجه 164 میلیارد تومانی و ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان با بودجه 158 میلیارد تومانی می‌شود.

 

  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا

    زهره قندهاری

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط