نقشی از جام وجود

این روزها سایه شوم کرونا اولین تهدید برای زندگی بشر شناخته میشود و ایران نیز پس از فرود یک پیک به ناگهان فراز دیگری را تجربه میکند و اعلام قربانیان این بیماری به یکی از مهمترین اخبار روزانه تبدیلشده است. فرهنگ و هنر نیز از آسیب روزهای موسوم به کرونایی در امان نبوده و همه فعالیتهای این گروه تعطیل و نیمهتعطیل و بعضا بهصورت مجازی برگزار شده است. گالریها نیز روزهای مشابهی را تجربه کردهاند و برای مثال، نمایشگاههایی که برای سال گذشته برنامهریزیشده بود، با مانعی به نام کرونا روبهرو شده تا درنتیجه، ارائه در فضاهای مجازی را تجربه کنند و یا بهناچار برگزار نشده و به سال کنونی موکول شوند.البته که جان بسیار عزیز است و شیرین اما موجودی که چونان بختکی بر سر جهانیان آوار شده است، علاوه بر این جانِ دوستداشتنی، مشاغل بسیاری را نیز تهدید و زمینگیر کرده است و همچنان تنها باید امید داشت تا روزی در مقابل دانش، سر خم کند. آن زمان است که روزهای بدون کرونا بار دیگر سر میرسند و جان و جانانمان راحت میزید و گویی دوباره زندگی نفس میگیرد. اکنون بعد از تعطیلی که کرونا بر گالریهای اصفهان تحمیل کرد، آنها بار دیگر فعالیت خود را آغاز کردهاند و امید که نویدی باشد برای روزهای بدون کرونا.

تاریخ انتشار: 23:29 - شنبه 1400/03/1
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
no image

تأخیر برگزاری نمایشگاهها به دلیل کرونا

مدیر گالری گذار نیز با اشاره به نمایشگاه در دست برگزاری میگوید: «در نمایشگاه نقاشی طبیعت بیجان، آثاری از آیدا روزبهانی، شادی شفیعی، سحر ربیعی، فرزاد فلاحی، مریم نوروزی، رزیتا نصرتی، شیرین تیموری، مژده سوری، لیلی (فاطمه) رضوانی، آوین فرهادی، شیدا کرجی دوز، هما اشرف منصوری و داوود کاظمی نیا ارائه میشود که گردآوری تمام آثار به عهده خانم لیلی رضوانی بوده و از هر هنرمند چهار یا پنج اثر برای ما ارسال شد که بهترین آثار توسط کارشناس هنری گالری برای نمایش انتخاب شدند.» شیرین معنوی با بیان اینکه این نمایشگاه از جمله نمایشگاههای سال گذشته بود که به دلیل گسترش کرونا برگزار نشد، ادامه میدهد: «نمایشگاه طبیعت جاندار قرار بود آذرماه سال گذشته برگزار شود که به دلیل شیوع کرونا به تأخیر افتاد.»

امسال برای گالریها سال خوبی نخواهد بود

او با بیان اینکه به دلیل تأخیر در برگزاری نمایشگاههای سال گذشته، امسال سال خیلی خوبی برای گالریها نخواهد بود، تصریح میکند: «اولویت ما در سال 1400 این است که نمایشگاههای عقبافتاده خود را برگزار کنیم و اگر میتوانستیم نمایشگاههای ویژه این سال را برگزار کنیم باید از 15 فروردین شروع میشد؛ اما به دلیل شرایط کرونا این موضوع مقدور نشد و لازم است نمایشگاههای پیشین را که به تأخیر افتادهاند برگزار کنیم؛ چراکه همچنان هنرمندانی هستند که نمایشگاه آنها در سال گذشته برگزار شد و به آنها قول برگزاری در سال 1400 را دادهایم. البته این موضوع فقط به اصفهان محدود نیست؛ بلکه در تهران نیز نمایشگاههای بسیار جدی که برای سال گذشته برنامهریزیشده بود به علت کرونا برگزار نشدند.»

نقشی که از جام وجود نقاش جان میگیرد

نقاشی از طبیعت بیتردید احساسی است هنرمندانه که از دل یک هنرمند و باتوجه به نوع نگاه او به طبیعت نشئت میگیرد و  احساس آدمی به طبیعت را بازگو میکند، احساسی که از نوع نگرش او سرچشمه میگیرد؛ از این رو بدون تردید آنچه از طبیعت نقش می شود، همواره جاذب است و هنرمند در دورنمای هریک از عناصر موجود در طبیعت میتواند آن را همانطور که هست بر بوم نقش کند یا با استفاده از عنصر خیال طرحی نو دراندازد.

نگاه شخصی هنرمندان  به طبیعت

لیلی رضوانی که برگزاری این نمایشگاه با پیشنهاد او انجامشده است، با بیان اینکه طبیعت جاندار نقطه مقابل طبیعت بیجان است و هر نقشی که روی بوم مینشیند از جام وجود نقاش جان میگیرد، میگوید: «همگی نقاشیهای این نمایشگاه المانهایی از طبیعت شامل کوه، درخت، گل و حیوانات هستند که با نگاه و تکنیک منحصر به هر نقاش و با توجه به نگاه آنها به طبیعت از فیلتر نقاشی عبور کرده و جان گرفتند و حتی حسی متفاوت از طبیعت دارند که برخی با توجه به سلیقه نقاش دارای عنوان منحصربهفرد و برخی بدون عنواناند.»

این هنرمند نقاش تصریح میکند: «نوع متریال مورداستفاده در آثار متنوع است و از پاستل گچی، رنگروغن تا آکریلیک و مداد در خلق آنها استفادهشده است؛ ضمن اینکه وجه اشتراک آثار هنرمندان در موضوع و نگاه شخصی آنها به طبیعت است و هنرمند در متریال و سبک نیز به سیاق و روش معمول و مورد انتخاب خود کارکرده است که البته نمیتوان گفت حتما به یکی از مکاتب تاریخ هنری تعلق دارند؛ بلکه هر فرد سبک خود را ارائه کرده و ممکن است در آثار از تلفیق چند سبک استفادهشده باشد؛ اما در مجموع این سبک در همه آثار به هم نزدیک است.» رضوانی ادامه میدهد: «نمایشگاه طبیعت جاندار میزبان ۲۵ اثر از سیزده نقاش است که تجمیع هنرمندان و گردآوری آثارشان برای ارائه در گالری با پیشنهاد بنده انجام شد و تشکر میکنم که دعوت من را برای شرکت در این نمایشگاه پذیرفتند و برخی از هنرمندان با تک اثر و برخی با دو یا تعداد بیشتری از آثار خود شرکت کردهاند اما انتخاب نهایی آثار بر عهده گالری گذار بوده است.» اگرچه بحران کرونا بیش از یک سال به طول انجامیده و فعالیت گالریها را با اشکال و اختلال مواجه ساخته است؛ اما روند کاهشی این بیماری و از سرگیری فعالیتهای فرهنگی هنری از جمله گشایش گالریهای اصفهان و فعالیت و پویایی آنها رویداد خوشیمنی است که میتواند انگیزهای دوباره برای فعالیت جامعه هنری فراهم کند. اما این موضوع نیز شایان توجه است که حضور در فضای گالری و لذت مواجهه رودررو با هنر، شگفت است و شاید بدون جایگزین، اما کرونا نشان داد که ورای همه تجارب فیزیکی، باید از فضای مجازی نیز بهصورت بنیادی بهره برد؛ چراکه دستکم راه گریزی برای تسلیمنشدن گالریها در برابر این بیماری است.

اگرچه همگی برای پایان سریع کرونا لحظه شماری کرده و امیدواریم از این پدیده شوم هرچه سریع تر رهایی پیدا کنیم و زندگیمان به مسیر اصلی خود بازگردد، اما این تجربه تلخ باید این نکته را به ما یادآورشده باشد که فضای مجازی هرچند دیدارها و بازدیدهای حقیقی را حتی در هنر کاهش داده، ولی میتواند راهکار مفیدی باشد برای ارائه هنرمان در جغرافیای وسیع به نام جهان مجازی؛ جهانی که در آن بازدیدکنندگان می توانند فرای شهر و استان و حتی کشور باشند. گفتنی است نمایشگاه نقاشی طبیعت جاندار از روز جمعه بیست و چهارم اردیبهشتماه در گالری گذار برپاست و علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند تا دوشنبه دهم خردادماه به این گالری، واقع در اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوی سنگتراشهای غربی، نبش بنبست سعدی، مقابل بنبست پلاک پانزده مراجعه کنند.

 

 

  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا

    شیرین مستغاثی

برچسب‌های خبر