وضعیت مبهم سه هیئت

در روزهای ابتدایی اسفند سال گذشته«سند تحول دولت مردمی» از سوی  رئیس‌جمهور به اعضای هیئت دولت ابلاغ شد. 
 
تاریخ انتشار: 01:27 - چهارشنبه 1401/01/31
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
no image
در این سند «ضعف نظام نظارتی در ورزش» بــه‌عنــوان یــکــی از عــــوامـــل چالــش‌آفریـــن در حــوزه ورزش اعــلام شــده‌اســــت و در بخـــش ورزش ایــن سنــد، رفــع تعـــارض منــافع شئــــون مختلـــف اداره ورزش و منــع عضـــویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیئت‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمـایت از پیشکســـوتــان و قهـــرمـــانـــان ورزشــــی (کوتاه‌مدت، وزارت ورزش و جــوانان، دفتــر بازرســی ویــژه ریــاست جمهوری)» به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای مدیریت تعارض منافع و افزایش شفافیت در ورزش اعلام و ابلاغ‌شده است.» رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور نیز تأکید کرده است دستگاه‌های اجــرایی امســال بر اســاس سنــد تحول دولــت مــردمی ارزیــابی می‌شوند. حضــــور کـــارمنــــدان وزارت ورزش در فدراسیـــون‌ها و هیئــت‌هــای ورزشـــی استانی و شهرستانی اتفاقی مرسوم از گذشته‌ها بوده و تا به امروز نیز ادامه داشتــــه؛ البـتــه شــدت و ضعــف آن در مقاطع مختلف متفاوت بوده است. در حال حاضر محمود یسلیانی، مهدی شفیعی و شهزاد موحدی، کارمندان اداره ورزش و جوانان هستند که ریاست هیـئــت‌های ورزشی اسـکی، بـوکـــس و نجات‌غریق را بر عهده دارند که ازقضا ریاست هر سه نفر نیز مرتبط با رشته‌ای است که مسئولیت آن را بر عهده دارند.یسلیانی زمانــی برای ریــاست هیــئــت اسکی استان داوطلب شد که رئیس اداره ورزش و جـــوانان شهــــرستـــــان فریدون‌شهر بود و این شهرستان مرکز اصلی فعالیت رشته‌های برفی در استان به شمار می‌رفت و یکی از بزرگ‌ترین پیست‌های اسکی کشور نیز در این منطقه واقع شده بود و حضور یسلیانی در  هیئت، موجب هم‌افزایی بیشتر می‌شد؛ البته یسلیانی در مقطعی در اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان و سپـس نجـف‌آبـاد فعالیت داشت و به‌تازگی به فریدون ‌شهر بازگشته است.مهدی شفیعی هم که از ورزشکاران قدیمی بوکس و از داوران فعال این رشته است، سال‌ها دبیری هیئت را عهده‌دار بود؛ اما سال 99 با حضور در مجمع انتخاباتی هیئت، با کسب بیشترین رأی ریاست آن را از آن خود کرد. شهزاد موحدی نیز  از ملی‌پوشان ورزش‌های آبــی استـــان اســت کــه پس از بــرکناری محــســن تــابش‌فر از ریاست هیئت نجات‌غریق، به‌عنوان ســرپرســت معــرفی شد و اواخر سال گذشته هم در مجمع تک‌کاندیدایی هیئت، با کسب آرای لازم، برای چهار سال آینده ریاست هیئت را در اختیار گرفت.برای مجمع انتخاباتی هیئت کبدی استان که قرار است امروز برگزار شود، سید احمد حجازی که پیش‌تر نیز تجربه ریاست هیئت را دارد، از کارمندان اداره ورزش و جوانان یکی از دو کاندیدای ثبت نامی است و اعلام رسمی کاندیداتوری او برای هیئت نشــان می‌دهــد که ازلحـاظ قـــانونی مشکلی برای ثبت‌نام نداشته است.حمید جمالی، معاون توسعه امور ورزش اداره ورزش و جوانان استان تأکید دارد تاکنون دستورالعملی مبنی بر  ممنوعیت فعالیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در هیئت‌های ورزشی به این اداره ابلاغ نشده؛ اما به‌طور غیررسمی در این‌باره اخباری شنیده است.آن طوری که جمالی می‌گوید، مبنای فعالیــت اداره کــل ورزش و جــوانـــان بر اساس ابلاغیه‌های دستوری از سوی وزارت ورزش و جوانان است و هرزمانی که دراین‌باره آیین‌نامه‌ای دریافت کنند، ملزم به اجرای آن خواهند بود. معاون توسعه امور ورزش اداره ورزش و جوانان استان می‌گوید: در خصوص ممنوعیت فعالیت رؤسای هیئت‌های ورزشـی پــس از ســه دوره متــوالی نیـــز صحبت‌هایی مطرح‌شده بود؛ اما تاکنون آیین‌نامه‌ای دراین‌باره منتشر نشده است.
همان‌طوری که در اصل خبر ممنوعیت فعالیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در هیئت‌های ورزشی ابهاماتی وجود دارد، نحوه اجرای آن نیز مبهم است؛ به‌عبــارت‌دیگر مشخــص نیســـت اگر این قــانــون اجرایــی شـــود، رؤســای نشسته بر مسند مسئولیت که شامل حال این ممنوعیت می‌شوند، باید از سمت خود استعفا بدهند یا اینکه تا پایـــان دوره چهــارســاله مجـــاز به فعالیت هستند و برای ثبت‌نام دوباره با محدودیت مواجه خواهند شد  و آیا در  فراخوان‌های آینده برای ریاست هیئت‌های ورزشی یکی از بندها به ممنوعیت ثبت نام از کارکنان وزارت‌خانه اختصاص پیدا خواهد کرد یا خیر؟ به نظــــر می‌رســــد «سنــد تحول دولــت مــردمـــی» ابهــام دیگـــری بر مجمـــوع ابهامات ورزش افزوده است؛ همچنان که طی ســال‌های گــذشته بخشنــامه دولتی ممنوعیت فعالیت بازنشسته‌ها در ورزش زوایـای پنــهانی داشـــت که این موضوع دست متولیان امر را برای رفتارهای سلیقه‌ای باز می‌گذاشت وبــه بهــانــه بــازنـشـسـتـگی از ثبـت‌نـام عده‌ای ممانعت می‌کردند و در مقابــل عــده دیگری باوجود بازنشسته‌بودن، باقدرت در ورزش مسئولیت داشتند و دست‌آخر هم معلوم نشد بازنشسته با بازنشسته چه تفاوتی دارد!
 
  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا

    مهری مصور