پروژه پژوهشی کدهای رفتاری گامی برای نهادینه سازی ارزشهای اخلاقی

رییس اداره پژوهش شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان برای نهادینه سازی و اجرایی ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، نیازمند دستیابی به استانداردهای اخلاقی جهت هدایت رفتارها و تصمیمات روزانه کارکنان است که در چارچوب آن کارکنان شهرداری در موقعیت‌های مختلف، می‌دانند کدام رفتار درست و کدام رفتار نادرست است. این موارد در قالب کدهای رفتاری مطرح […]

تاریخ انتشار: 15:48 - یکشنبه 1401/03/1
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه
no image

رییس اداره پژوهش شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان برای نهادینه سازی و اجرایی ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، نیازمند دستیابی به استانداردهای اخلاقی جهت هدایت رفتارها و تصمیمات روزانه کارکنان است که در چارچوب آن کارکنان شهرداری در موقعیت‌های مختلف، می‌دانند کدام رفتار درست و کدام رفتار نادرست است. این موارد در قالب کدهای رفتاری مطرح می‌شود.
دیبا هاشمی افزود:کدهای رفتاری مجموعه‌‌ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است که سعی می‌کند مهمترین انتظارت اخلاقی ذینفعان سازمان را پوشش داده و نحوه رفتار صحیح با هر گروه از ذینفعان را مشخص کند. بر این اساس پروژه پژوهشی «بررسی مطالعات پشتیبان به منظور تدوین کدهای رفتاری شهرداری اصفهان» در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته‌است و طی آن مهمترین مضامین مورد نیاز برای تدوین سند کدهای رفتاری شهرداری اصفهان مشخص خواهد شد.
او ادامه داد: یکی از مسیرهایی تدوین کدهای رفتاری، شناسایی مهم‌ترین انتظارات اخلاقی و رفتاری شهروندان از مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان است؛ بنابراین بخشی از فرایند تدوین کدهای رفتاری بر اساس نظرسنجی از شهروندان انجام می‌شود.
رییس اداره پژوهش شهرداری اصفهان گفت: در این راستا شهرداری اصفهان اقدام به نظرسنجی از شهروندان از طریق لینک http://sana.isfahan.ir/r/ysdfehp نموده‌است؛ لذا از کلیه شهروندان اصفهان دعوت می‌شود با شرکت در نظرسنجی، شهرداری اصفهان را در تدوین کدهای رفتاری یاری رسانند.

  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا