بیست و دومین جلسه علنی شورای ششم شهر اصفهان

یست  و دمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

تاریخ انتشار: 13:56 - یکشنبه 1400/09/28
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه

یست  و دمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.

برچسب‌های خبر