تعریض پل فردوسی اصفهان

تعریض پل فردوسی از سمت شرق و غرب بدون ایجاد سازه یا ستون‌گذاری مازاد بر وضع موجود، با رعایت و در نظر گرفتن وضع موجود پل و با حداقل دخل و تصرف در رودخانه انجام شده و یک فضای شهری عبوری با اولویت پیاده ایجاد می‌شود.

تاریخ انتشار: 13:29 - چهارشنبه 1400/03/5
مدت زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تعریض پل فردوسی از سمت شرق و غرب بدون ایجاد سازه یا ستون‌گذاری مازاد بر وضع موجود، با رعایت و در نظر گرفتن وضع موجود پل و با حداقل دخل و تصرف در رودخانه انجام شده و یک فضای شهری عبوری با اولویت پیاده ایجاد می‌شود.

برچسب‌های خبر