آرشیو سرویس آبشار آب ملخ
سمیرم شهر هزار چشمه /عروس زاگرس جلوه گری می‌کند
19:29 - جمعه
سمیرم:

سمیرم شهر هزار چشمه /عروس زاگرس جلوه گری می‌کند

سمیرم شهر هزار چشمه ایران است که جاذبه‌های طبیعی بی نظیر آن چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.