بایگانی برچسب ابراهیم مؤمنی
برای پاراالمپیک پاریس محک خوردیم
09:58 - 11 آذر 1402
روایت یک آتش‌نشان از قهرمانی شاگردش در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو:

برای پاراالمپیک پاریس محک خوردیم

معمولا در کسب موفقیت‌های ورزشی اسم ورزشکار مطرح می‌شود و کمتر پیش آمده نام مربی گفته شود؛ همچنان که شاید بسیاری از آن‌هایی که از قهرمانی رشید مسجدی در بازی‌های پاراآسیایی مطلع شدند، نام ابراهیم مؤمنی، مربی اختصاصی او را نشنیده باشند.