بایگانی برچسب اتحادیه
افزایش غیررسمی قیمت لوازم‌ خانگی
11:00 - 18 اسفند 1401
روغنی خبر داد:

افزایش غیررسمی قیمت لوازم‌ خانگی

نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌ خانگی با بیان اینکه همه اجناس افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۵ درصدی پیدا کرده‌اند، گفت: این افرایش نرخ به‌طور غیررسمی اعمال‌ شده است.