بایگانی برچسب ارگ
نمای جوان برای جهان‌نما
10:19 - 26 فروردین 1403
نمای بیرونی هتل جهان‌‌نما بر اساس ضوابط شهری و قانونی تغییر می‌کند

نمای جوان برای جهان‌نما

شاید اگر امروز به کسی بگوییم کاروان‌سرای تحدید را می‌شناسی، سری تکان دهد به نشانه تعجب و حتی اسمش را یک‌بار هم نشنیده باشد.

مورچه‌خورت؛ روستای هدف گردشگری
22:14 - 16 دی 1401

مورچه‌خورت؛ روستای هدف گردشگری

روستای تاریخی مورچه‌خورت در امتداد محور تاریخی و گردشگری شمال اصفهان یکی از مهم‌ترین مناطقی است که با توجه به وجود آثار ارزشمند تاریخی و طبیعی می‌تواند به روستای هدف گردشگری در محور شمال اصفهان تبدیل شود. شهرستان شاهین‌شهر و میمه در امتداد محور تاریخی و گردشگری شمال استان اصفهان واقع ‌شده و با دارابودن ظرفیت‌های بزرگی همچون وجود دو قنات جهانی و همچنین دو کاروان‌سرا که نامزد ثبت جهانی است، در کنار بسیاری آثار ارزشمند دیگر همچون ارگ عظیم روستای مورچه‌خورت می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در شمال شهر تاریخی اصفهان تبدیل شود.