بایگانی برچسب اسامی شورای شهر
NONE
13:03 - 15 آبان 1401

شصت و دومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان

شصت و دومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان صبح امروز پانزدهم آبان در تالار شورا برگزار شد

NONE
17:10 - 26 مرداد 1401

نشست خبری رییس شورای اسلامی شهر اصفهان

نشست خبری محمد نورصالحی رییس شورای اسلامی شهر اصفهان امروز بیست و ششم مردادماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

NONE
13:04 - 12 تیر 1401

چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان امروز یکشنبه، دوازدهم تیر ماه در تالار شورا برگزار شد.

NONE
13:18 - 22 خرداد 1401

چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان

چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان امروز یکشنبه، بیست و دوم  خرداد ماه در تالار شورا برگزار شد.

NONE
09:01 - 2 تیر 1400

تحلیلی بر انتخابات شورای ششم اصفهان

دین اسلام، شورا را به‌عنوان نمودی از عقلانیت سیاسی در پذیرش حق مشارکت مردم در اداره امور جامعه و تمرکززدایی از قدرت و توزیع هرچه بیشتر آن در میان افراد یک جامعه پیشنهاد داده است. چنانچه شوراها به‌صورت مستقل از حاکمیت شکل بگیرند، قادر خواهند بود از یک‌سو، سلیقه‌های مختلف فکری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و محلی را که مستقیما در ساختار قدرت نیستند، با مشکلات اجرایی جامعه آشنا کنند و در تعدیل دوگانه آرمان‌گرایی‌واقع‌گرایی مثمرثمر واقع شوند و از سوی دیگر، بستر اجتماعی‌شدن مردم در فرایند شهروندسازی را تحقق ببخشند.  در این نوشتار به بررسی نتایج آرای انتخابات ششمین دوره شورای شهر اصفهان پرداخته‌شده است. شاید بر اساس این تحلیل بتوان در راستای شناسایی نقاط ضعف این نهاد مؤثر گام برداشت.