آرشیو سرویس امام باقر (ع)
کنترل گری، رفتاری آسیب‌زا در روابط بین‌فردی
11:46 - شنبه

کنترل گری، رفتاری آسیب‌زا در روابط بین‌فردی

در روایات اهل‌بیت (ع)، به نصیحت‌کردن سفارش می‌شود. به‌طور کلی، ارشادکردن در فرهنگ ما پسندیده است. در مقابل، نیز بازنداشتن دیگری از رفتاری اشتباه ناپسند شمرده می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: «هرکه در برادر خود امر ناخوشایندی ببیند و بتواند او را از آن بازدارد و چنین نکند، به او خیانت کرده است.»اما بازداشتن از کار نادرست یا سفارش به بهبود کار، در چه فرایندی نادرست محسوب می‌شود؟ در این یادداشت، می‌کوشیم تا درباره کنترلگری در روابط و تعاملاتمان سخن گوییم و آن را به‌عنوان مصداقی از آسیب‌های روابط بین‌فردی برسیم.