بایگانی برچسب امور کتابخانه ها
NONE
16:32 - 8 تیر 1400

نصب نماد «یار مهربان»

نماد «یار مهربان» در چهارراه وکلا اصفهان در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی به همت منطقه 6 شهرداری اصفهان طراحی و اجرا شده است. 

NONE
14:28 - 25 فروردین 1400

کتابخانه‌های اصفهان در آستانه تحول دیجیتال

«دلیلی برای داشتن منابع نیست، مهم دسترسی به آن منابع است.» این یکی از جملات کلیدی رئیس اداره امور کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان است؛ جمله‌ای که لزوم حرکت از تفکر مالکیتی به سمت تفکر جایگزینی در امر کتاب را نشان می‌دهد. محور و بستر تحقق چنین هدفی هم ایجاد کتابخانه دیجیتال و کتابخانه‌های بدون دیوار است. با هدفگذاری‌های تازه مدیریت کتابخانه‌های شهرداری اصفهان می‌توان گفت این عرصه در آستانه یک تغییر بزرگ ایستاده است. تغییری که می‌تواند به طور کلی رویکرد سنتی به کتاب، کتاب داری و امانت کتاب را با تغییر روبرو کند و عرصه تازه‌ای را در مدیریت و اداره کتابخانه‌ها شکل دهد.