آرشیو سرویس امیرالمومنین
سوگواره فاطمی به میزبانی دختران فانوس
22:43 - جمعه

سوگواره فاطمی به میزبانی دختران فانوس

گروه فرهنگی فانوس در تاریخ ۱۵ الی ۱۷ آذر ماه برای چهارمین سال متوالی در سوگواره فاطمی میزبان دختران خود بود.