آرشیو سرویس انبوه سازی
مدارس؛ گم‌شده در انبوه‌سازی
10:09 - دوشنبه
نادیده‌گیری ایجاد فضاهای آموزشی حین انبوه‌سازی در شهرک‌ها:

مدارس؛ گم‌شده در انبوه‌سازی

آموزش‌وپرورش استان اصفهان ازنظر فضای فیزیکی با کمبود جدی روبه‌روست و این مسئله موجب دونوبته یا حتی سه‌‌نوبته‌شدن برخی مدارس شده است.

همیشه پای انبوه‌سازان در میان است
10:55 - سه شنبه
شهردار اصفهان پای صحبت‌های سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان مسکن نشست:

همیشه پای انبوه‌سازان در میان است

جلسه‌ای با حضور شهردار اصفهان، مدیران شهری، سرمایه‌گذاران و قشر انبوه‌سازان مسکن شهر اصفهان برگزار شد تا ضمن بازگویی معضلات شهری، مباحث مختلف بیان شود.