بایگانی برچسب انتقال تجربیات بازآفرینی
بازآفرینی شهری با رویکرد اجتماعات محلی
16:06 - 15 مهر 1402
162 هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در کشور وجود دارد:

بازآفرینی شهری با رویکرد اجتماعات محلی

یکی دیگر از نشست‌های تخصصی بازآفرینی پایدار به همت دبیرخانه انتقال تجربیات بازآفرینی منطقه 2 کشور با عنوان «بازآفرینی شهری با رویکرد اجتماعات محلی» به روایت دکتر جمیله توکلی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به‌صورت برخط برگزار شد.