آرشیو سرویس انجمن
از گنبدهای فیروزه‌ای تا چتر نیلی
13:20 - شنبه
گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی یک انجمن:

از گنبدهای فیروزه‌ای تا چتر نیلی

کلید حل مشکلات جهان امروز در گرو تربیت درست و کارآمد انسان‌هاست؛ تربیت و پرورشی که برای دست‌یافتن به آن، کانون‌ها و انجمن‌های مختلف با رویکرد تربیتی و فرهنگی شکل گرفته‌اند.

هنرمندی که ایرانی بود اما جهانی می‌اندیشید
12:33 - چهارشنبه

هنرمندی که ایرانی بود اما جهانی می‌اندیشید

محمدحسین مصورالملکی معروف به «حاج مصورالملکی» در سال 1269 در اصفهان به دنیا آمد. نیاکان او همگی هنرمند بودند؛ به طوری که او فرزند محمدحسن نقاش و نوه زین‌العابدین نقاش و نبیره محمد کریم نقاش بود. حسین در 15 سالگی پدرش را از دست داد و برای تأمین معاش خانواده حرفه پدرش قلمدان‌سازی را ادامه داد و سپس به تذهیب و نقاشی رنگ و روغن روی آورد.

ایران را  ایرانی باید نگاه دارد
12:11 - سه شنبه

ایران را ایرانی باید نگاه دارد

میرزا حسن خان جابری‌انصاری از عالمان و ادیبان دوره مشروطه اصفهان است که تأمل بر رساله‌ها و نوشته‌هایش و نقدهایی که بر تجددخواهی دارد، برای نسل امروز هم می‌تواند مفید باشد. او در حوادث مشروطه اصفهان با هنر انشا و کتابت خویش در انجمن ایالتی اصفهان خدمت شایانی به مشروطه عرضه کرد؛ چنان‌که تمام نوشته‌ها و مکاتبات آن انجمن به‌وسیله او انجام می‌شد.

روز مادر چگونه روز مادر شد؟
13:32 - یکشنبه

روز مادر چگونه روز مادر شد؟

خیلی قدیم‌ها، یعنی در ایام باستان، می‌گویند در ایران مراسم روز مادر بوده و این‌طوری بوده: «سپندارمذگان یا اسفندگان یکی از جشن‌های ایران باستان است که در پنجم اسفند برگزار می‌شد و جشن روز زن و زمین بوده است… سپندارمذ فرشته و ایزدبانوی اسفند است.