بایگانی برچسب اهانت
صراحت در بیان عقیده
13:44 - 21 تیر 1402

صراحت در بیان عقیده

صراحت در کلام یعنی شجاعت‌داشتن برای بیان حق و حقیقت؛ بنابراین در سخن صریح هیچ‌گونه قضاوت نابجا و یا رذایل گفتاری وجود ندارد و شخص، حرف حق خویش را در کمال ادب و متانت بر زبان می‌آورد.

اهانت به مقدسات از منظر حقوق بشر
09:13 - 11 تیر 1402
بررسی موضوع توهین به ادیان، از منظر حقوقی:

اهانت به مقدسات از منظر حقوق بشر

در ادامه اهانت به مقدسات زیر سایه حقوق دموکراتیک که طی ماه‌های اخیر در قالب هتک‌حرمت قرآن کریم، آن‌هم در کشورهای مدعی حقوق بشر بسیار دیده شده است، چهارشنبه هفته گذشته هم‌زمان با عید سعید قربان بار دیگر این اقدام در محل مسجد مرکزی شهر استکهلم تکرار شد.