آرشیو سرویس بازار کاغذ
کاغذ داخلی و توزیع آن توسط ارشاد پاسخگوی کامل نیاز ناشران نیست
13:33 - شنبه
نبود قیمت پشت جلد و مشکلات کاغذ:

کاغذ داخلی و توزیع آن توسط ارشاد پاسخگوی کامل نیاز ناشران نیست

مدیرعامل نشر صاد گفت: تولید کاغذ داخلی و در اختیار گذاشتن آن توسط وزارت ارشاد بخشی از نیازها را پاسخ می‌دهد اما میزان دریافت کاغذ تولید داخلی اصلاً قابل مقایسه با نیاز ناشران نیست.