بایگانی برچسب تسبیح
ز غوغای جهان فارغ
10:46 - 1 خرداد 1403

ز غوغای جهان فارغ

تازه قوه‌قضائیه جان گرفته بود و نفس راحتی می‌کشیدیم. یک‌جور نظم و مدیریت خاصی پیچیده بود توی کارها که حتی ما از دل خانه هم این آرامش تزریق‌شده را حس می‌کردیم.

از دعای اوست که چنین محکم قدم برمی‌داریم
10:39 - 7 بهمن 1402

از دعای اوست که چنین محکم قدم برمی‌داریم

با شنیدن آوازه اعتکاف رجبیه، به یاد خاطرات سال گذشته‌ام از معتکف شدن می‌افتم و همین باعث می‌شود که پیاده به سمت مسجدمان بروم.

ذکر روی لب
10:13 - 21 دی 1402

ذکر روی لب

حاجی عادت داشت به ذکرگفتن.