بایگانی برچسب تغییرکردن
عوض شوید تا عوضی نشوید!
20:10 - 11 فروردین 1402

عوض شوید تا عوضی نشوید!

آیا از تغییر کردن استقبال می‌کنید و تمایل برای عوض شدن دارید؟ محمدعلی شهبازی، روان‌شناس، روان‌کاو، مدرس رشد فردی و بنیان‌گذار مؤسسه «اصل من» در سلسله نشست‌های باغ نوش به این موضوع پرداخته است.

عوض شوید تا عوضی نشوید!
10:17 - 3 اسفند 1401

عوض شوید تا عوضی نشوید!

آیا از تغییر کردن استقبال می‌کنید و تمایل برای عوض شدن دارید؟ محمدعلی شهبازی، روان‌شناس، روان‌کاو، مدرس رشد فردی و بنیان‌گذار مؤسسه «اصل من» در سلسله نشست‌های باغ نوش به این موضوع پرداخته است.