آرشیو سرویس تملک و آزادسازی
تملک و آزادسازی ۱۰۱ هزار مترمربع زمین در منطقه ۱۰ اصفهان
14:20 - سه شنبه

تملک و آزادسازی ۱۰۱ هزار مترمربع زمین در منطقه ۱۰ اصفهان

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای اجرای طرح‌های عمرانی در سال جاری بیش از ۱۰۱ هزار مترمربع زمین تملک و آزادسازی شده است، گفت: یشترین آزادسازی‌ها مربوط به طرح‌های عمرانی در منطقه کم‌برخوردار حصه است.