آرشیو سرویس تکدی‌گری
تکدی‌گری در پوشش جدید
02:31 - شنبه
تکدی‌گری معضل اجتماعی در کلان‌شهرها می‌باشد:

تکدی‌گری در پوشش جدید

تکدی‌گری، پدیده‌ای است که این روزها به‌نظر می‌رسد به طرق مختلف در حال افزایش است و سنین مختلف به آن روی آورده‌اند.

تکدی‌گری در لباس جدید!
13:51 - چهارشنبه

تکدی‌گری در لباس جدید!

پَر چادر سیاهش را به دندان گرفته و صورتش را پوشانده. سرمای منفی صفر درجه در صبح زمستانی استخوان می‌ترکاند و سوزش را می‌پاشد به صورت زن میانسالی که کنار ویترین سوپر مواد غذایی ایستاده و از گزند سرما خودش را مچاله کرده لای چادر کهنه و رنگ‌و‌رو‌رفته‌اش.