بایگانی برچسب تیمچه
فرزند ثروتمندم
10:43 - 9 خرداد 1403

فرزند ثروتمندم

شماره دوم ویژه‌نامه تیمچه با عنوان «فرزند ثروتمندم» درباره مهارت‌های مرتبط با سواد اقتصادی و چالش‌های آموزش آن به کودک و نوجوان منتشر شد.

مُلکِ مَلک
12:01 - 4 تیر 1402

مُلکِ مَلک

تیمچه یک واژه ایرانی است. در بازار اصفهان و دیگر شهرهای ایران، به فضاهای سرپوشیده پهناوری که دارای ساختمان دو یا سه طبقه هستند، گفته می شود. به طور معمول، سراهای سرپوشیده بزرگ را تیم و اگر کوچک باشند، تیمچه می نامند.

یتیمی تیمچه‌های میدان نقش‌جهان
14:09 - 30 آبان 1401

یتیمی تیمچه‌های میدان نقش‌جهان

بازارهای سنتی ایران غالبا دارای فضاهایی متنوع و با کاربری‌های مختلف ساخته می‌شدند؛ همچنین متناسب با اقلیم منطقه در انواع فضاهای سرپوشیده، روباز، مکث و حرکت با خرد معماری ایرانی بنا می‌شدند. بازارها ازجمله فضاهای شهری تجاری به‌حساب می‌آمدند که هر قسمتی از آن اتفاق تجاری خاص انجام می‌شده است و بستر دادوستد و تجارت را فراهم می‌کرده‌اند. به‌علاوه بازارهای ایران مرکز تمام فعالیت‌های اقتصادی شهرهای مهم بوده و از طریق دادوستد موجب ارتباط بین مناطق مختلف می‌شده است. بازارهای سنتی، این شریان اقتصادی شهر، شامل چندین عنصر معماری هستند که عبارت‌اند از راسته‌بازار، تیم، تیمچه، خانباز، کالانباز، سرا، دالان، رسته، چهارسوق، چهارسو و… بوده است.

تیمچه
13:29 - 6 تیر 1401

تیمچه

تیمچه

NONE
09:54 - 14 اسفند 1400

یتیمی تیمچه‌های میدان نقش‌جهان

بازارهای سنتی ایران غالبا دارای فضاهایی متنوع و با کاربری‌های مختلف ساخته می‌شدند؛ همچنین متناسب با اقلیم منطقه در انواع فضاهای سرپوشیده، روباز، مکث و حرکت با خرد معماری ایرانی بنا می‌شدند. بازارها ازجمله فضاهای شهری تجاری به‌حساب می‌آمدند که هر قسمتی از آن اتفاق تجاری خاص انجام می‌شده است و بستر دادوستد و تجارت را فراهم می‌کرده‌اند. به‌علاوه بازارهای ایران مرکز تمام فعالیت‌های اقتصادی شهرهای مهم بوده و از طریق دادوستد موجب ارتباط بین مناطق مختلف می‌شده است. بازارهای سنتی، این شریان اقتصادی شهر، شامل چندین عنصر معماری هستند که عبارت‌اند از راسته‌بازار، تیم، تیمچه، خانباز، کالانباز، سرا، دالان، رسته، چهارسوق، چهارسو و… بوده است.