آرشیو سرویس جسورانه
چالش‌ها و فرصت‌های رویکرد تحول‌گرایانه خلاقانه و جسورانه مدیریت استان
11:06 - یکشنبه

چالش‌ها و فرصت‌های رویکرد تحول‌گرایانه خلاقانه و جسورانه مدیریت استان

در روزهای سخت، مدیریت استان بر اساس رصد اخبار، در دو معبر حرکت کرد: معبر اول، اطلاع رسانی کامل و صحیح به نهادهای دولتی و بالادستی و مهیاکردن حضور مسئولان دولتی در استان بود.