آرشیو سرویس جمعیت
توسعه شهری و مهاجرت در دهه هفتاد
16:18 - 22 دی 1401

توسعه شهری و مهاجرت در دهه هفتاد

شش دهه از اولین تغییرات جدی در الگوی زندگی ایرانیان گذشته است و امروز ما روی انباشتی از تحولات و تغییراتی نشسته‌ایم که شهر، روستا، خیابان، خانه، مدرسه و نهایتا زندگی ما را ساخته است.