آرشیو سرویس خدمت
هوشمندسازی نقطه تحول شهرداری در سال جاری است / لزوم ارائه خدمت بی‌منت
17:32 - دوشنبه
قاسم‌زاده:

هوشمندسازی نقطه تحول شهرداری در سال جاری است / لزوم ارائه خدمت بی‌منت

شهردار اصفهان گفت: نقطه تحول امسال در هوشمندسازی خدمات شهری است، بر این اساس در همه حوزه‌ها شاخص ملاک سنجش موفقیت مدیران در گام نخست میزان تبدیل خدمات حضوری به غیرحضوری و در گام دوم هوشمندسازی خدمات خواهد بود.