بایگانی برچسب خستگی
تخت‌های بدون پرستار!
09:36 - 6 خرداد 1403
مشکلات مالی و معیشتی منجر به بی‌انگیزگی و خروج از این حرفه شده است

تخت‌های بدون پرستار!

مشکلات اقتصادی و نبود امنیت شغلی برای پرستاران باعث شده است این قشر به مشاغل دیگری به‌جز پرستاری و مهاجرت روی بیاورند؛ بنابراین توجه به مطالبات پرستاران و ارائه تسهیلات مالی و معیشتی می‌تواند باعث کاهش مهاجرت و افزایش انگیزه برای ارائه خدمات بهتر توسط پرستاران باشد.

«خیال‌پردازی ناهنجار» و عواقب آن
11:39 - 18 دی 1401

«خیال‌پردازی ناهنجار» و عواقب آن

خیال‌پردازی یعنی به افکاری مشغول شویم که به کاری که در حال حاضر مشغول انجامش هستیم، ارتباطی ندارند. عموم مردم خیال‌بافی را نامطلوب می‌دانند. اما اینکه گاهی اوقات در ذهن خود از لحظه حال فرار کنیم، نه‌تنها تجربه‌ای لذت‌بخش و راهی برای رفع خستگی است، بلکه می‌تواند قدرت خلاقیت و حل مسئله ما را نیز بالا ببرد.