بایگانی برچسب خواهر شهر
شما هم می‌توانید دیپلمات باشید!
11:09 - 8 آذر 1402
یک رابطه خواهرشهری ایدئال چه رابطه‌ای است؟

شما هم می‌توانید دیپلمات باشید!

چشمانتان را ببندید و یک دیپلمات را در ذهن خود تصور کنید. چه می‌بینید؟ آیا فردی اتوکشیده با کت‌وشلوار تیره‌رنگ و عینک گرد فریم‌فلزی در ذهنتان نقش بسته است که یک کلاسور کت‌وکلفت هم زیر بغل دارد؟