بایگانی برچسب دارایی
NONE
09:55 - 24 خرداد 1400

واسطه‌های مالیاتی در خیابان سپه

70 هزار، 40 هزار و 25 هزار میلیارد تومان، در روزهایی که رقم فرار مالیاتی به یکی از بحث‌های مهــــــم مناظره‌های ریاست‌جمهوری تبدیل شده ‌اســـــت، واسطه‌ها در خیابان سپه دست به کار شده‌اند تا با روش‌های مختلف مالیات را دور بزنند. سالانه در طول خرداد ماه مشاغل مختلف باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند ولی گاهی اطلاعات مندرج در اظهارنامه با واقعیت متفاوت است تا فرار مالیاتی هر سال به رکورد جدیدی برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان امور دارایی ارقام مختلفی از فرار مالیاتی اعلام می‌کنند ولی آن‌ها هرچه قوی‌تر عمل کنند، دلال‌ها هر سال با روش جدیدتری برای دور زدن اداره امور دارایی در خیابان سپه وارد گود مالیاتی می‌شوند.