بایگانی برچسب دعا عرفه
NONE
20:33 - 18 تیر 1401

دعای عرفه در آرامستان باغ رضوان اصفهان

دعای پر فیض عرفه همزمان با سراسر کشور در آرامستان باغ رضوان اصفهان برگزار شد.