آرشیو سرویس دوره
سوگواری در فرهنگ‌های مختلف جهان
10:05 - یکشنبه

سوگواری در فرهنگ‌های مختلف جهان

سوگواری، احساسی جهانی است. تفاوتی نمی‌کند اهل کجا باشیم یا در کدام کشور زندگی کنیم؛ همه ما آدم‌ها وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم، احساس اندوه می‌کنیم.