بایگانی برچسب روابط عمومی
تأثیر خدمات الکترونیک بر عملکرد روابط‌عمومی در مدیریت‌شهری هوشمند
12:30 - 29 اردیبهشت 1403

تأثیر خدمات الکترونیک بر عملکرد روابط‌عمومی در مدیریت‌شهری هوشمند

در عصر حاضر فناوری‌های نوین تمام زندگی و محیط کار ما را تحت‌الشعاع قرار داده است و بشر امروز بدون بهره‌گیری از پیامدهای آن، امکان عملی برای ادامه حیات خود ندارد. شتاب انتشار اطلاعات ناشی از عصر دیجیتال و الکترونیک به حدی است کـه می‌توان از آن به انفجار اطلاعات تعبیر کرد؛ به‌طوری‌که در شروع هزاره سوم، فناوری اطلاعات به‌عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه در جهان مطرح‌شده است (کیانی، 1391).

اقرار می‌کنیم که از اهمیت و نقش روابط‌عمومی‌ها در دستگاه‌ها غافل شده‌ایم
11:51 - 29 اردیبهشت 1403

اقرار می‌کنیم که از اهمیت و نقش روابط‌عمومی‌ها در دستگاه‌ها غافل شده‌ایم

نقش روابط‌عمومی‌ها ایجاد ارتباط مناسب بین مخاطبان و ذی‌نفعان با سازمان مربوط است و از آن روی که شهرداری یک دستگاه مردمی است که روزانه با طیف‌های مختلف مردمی سروکار دارد، بنابراین نقش روابط‌عمومی در نهاد مردمی شهرداری نسبت به دیگر دستگاه‌های دولتی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

روابط‌عمومی فلسفه توسعه پایدار است
11:36 - 29 اردیبهشت 1403

روابط‌عمومی فلسفه توسعه پایدار است

شاید هیچ مفهومی به اندازه توسعه دغدغه ذهنی متفکران، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و عالمان علوم مختلف در ایران عزیزمان نبوده است. مفهوم توسعه آن‌چنان با تفکر در زمان حاضر درآمیخته که گویی جامعه ایران آرزو و آمالی جز توسعه ندارد.

دیدن واقعیت‌ها حق مردم است
12:30 - 18 دی 1401

دیدن واقعیت‌ها حق مردم است

دی‌ماه سال 1389، در اولین سالگرد حماسه نهم دی بود که بعد از فتنه88، جشنواره‌ای به نام جشنواره مردمی فیلم عمار رخ نشان داد. انگیزه برگزاری این جشنواره درواقع نمایش‌ندادن فیلم‌های مرتبط با موضوع فتنه توسط صداوسیما بود.

NONE
14:42 - 27 اردیبهشت 1400

روابط عمومی در عصـر کرونا

مقدمه

هر رویداد سلامت عمومی، چالشهای ارتباطی جدیدی را به همراه میآورد، اما میتوان دروس برگرفته از بحرانهای پیشین را برای مقابله با آنها بکار گرفت. شیوع کرونا نیز سیستمهای سلامت عمومی و قابلیت ارتباط صحیح آنها با جوامع را به چالش کشیده است. چالشهایی نظیر ابهامات و ریسکهای موجود در حین بررسی نگرانیهای عموم جامعه، میتوانند منجر به مجموعهای از نتایج گوناگون ازجمله از دست رفتن اعتماد و اعتبار، تأثیرات اقتصادی- و در بدترین حالت- مرگ شهروندان شوند. درحالیکه همواره درسهای تازهای برای آموختن وجود دارند، اما برخی اقدامات هستند که از تأثیرگذاری‌شان مطمئن هستیم.