آرشیو سرویس روح و جسم
چگونه شکرگزاری سلامتی به ارمغان می‌آورد؟
12:01 - چهارشنبه

چگونه شکرگزاری سلامتی به ارمغان می‌آورد؟

شکرگزاری در تمام جنبه‌های زندگی تأثیرگذار است. یکی از جنبه‌های مهم آن، سلامت روح و جسم است. با شکرگزاری دریچه‌های نعمت و برکت و سلامتی به روی ما باز می‌شود و از طریق سیگنال‌های مثبتی که در ذهن خود جاری می‌سازیم و بر زبان می‌آوریم، انرژی‌های مثبت و کامروایی را به زندگی خود بازمی‌گردانیم.