آرشیو سرویس ریسباف
حیات ریسباف در گرو تغییر کاربری آن به موزه
11:43 - پنجشنبه

حیات ریسباف در گرو تغییر کاربری آن به موزه

مرتضی نعمت‌اللهی از شناخـته‌شده‌ترین استادان مجسمه‌ساز اصفهان است؛ هنرمندی که سهم چشمگیری در خلق و ارائه مجسمه‌های شهری دارد. نعمت‌اللهی، زاده اصفهان است.