بایگانی برچسب زهرا ابراهیمی
اخلاق معاشرت
10:33 - 26 تیر 1402

اخلاق معاشرت

در نگاه اسلام اعضای جامعه در معاشرت با یکدیگر لازم است که برخی از آداب و اخلاق را رعایت کنند. ازجمله آدابی که بسیار موردسفارش قرار گرفته ادب سلام‌کردن است.

صراحت در بیان عقیده
13:44 - 21 تیر 1402

صراحت در بیان عقیده

صراحت در کلام یعنی شجاعت‌داشتن برای بیان حق و حقیقت؛ بنابراین در سخن صریح هیچ‌گونه قضاوت نابجا و یا رذایل گفتاری وجود ندارد و شخص، حرف حق خویش را در کمال ادب و متانت بر زبان می‌آورد.