بایگانی برچسب زیست پذیری
NONE
09:50 - 12 آبان 1400

سازگارسازی شهرها برای تاب‌آوری اقلیمی

رویکرد شهرداری اصفهان بر مبنای شعار روز جهانی شهرها 2021، سازگارسازی شهرها برای تاب‌آوری اقلیمی و  ایجاد شهرهای زیست‌پذیر است. در سطح جهانی در سال ۲۰۰۸ برای نخستین‌بار، انتقال شهری (افزایش نرخ شهرنشینی نسبت به روستانشینی) به وقوع پیوسته است. به بیانی دیگر، بیش از نیمی از جمعیت جهان (سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر) در مناطق شهری زندگی می‌کردند. در ایران بررسی نتایج سرشماری‌ها نشان می‌دهد که نسبت شهرنشینی در کل کشور در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ روندی صعودی داشته است. طی نیم‌قرن گذشته جمعیت نقاط شهری حدود ۱۰ برابر شده است؛ درحالی‌که طی همین مدت جمعیت روستایی ۱٫۶ برابر شده است. همین‌طور در 1395 حدود 74درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کردند.

NONE
09:43 - 17 خرداد 1400

شهر هوشمند اصفهان

اصفهان در سال‌های گذشته دو بار به‌عنوان شهر هوشمند کشور انتخاب شد. در دهه 90 اقدامات قابل‌تأملی برای رهایی از بوروکراسی‌های اداری در شهرداری اصفهان و استفاده از نرم‌افزارهای متعدد برای بهبود خدمات غیرحضوری و افزایش کیفیت زیست‌پذیری شهر در این نهاد انجام شد که آخرین آن بهره‌برداری از خدمات AFC و AVL در اتوبوس‌رانی بود. باوجـودایـن، در مقایسه با شهرهای هوشمند جهان، این شهر  هنوز فاصله خود را با توسعه هوشمند حفظ کرده است. به‌رغم پژوهش‌های متعددی که درباره سنجش هوشمندی شهر انجام شده اما هنوز نمره و درجه هوشمندی شهر مشخص نیست. سال گذشته و در جلسه علنی 151 شورای شهر لایحه «RFP پژوهش سنجش میزان هوشمندی شهر اصفهان» به درخواست مرکز پژوهش‌های شورا به مدت شش ماه مسکوت ماند تا مدل ارزیابی مشخص و سپس مطالعات سنجش هوشمندی شهر انجام شود.