بایگانی برچسب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
موضوعات سازمان آتش‌نشانی مرتبط با سامانه «اصنو» بررسی شد
15:57 - 1 خرداد 1402
قائم مقام مدیرشهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان:

موضوعات سازمان آتش‌نشانی مرتبط با سامانه «اصنو» بررسی شد

قائم مقام مدیرشهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان گفت: جلسه بررسی موضوعات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان مرتبط با سامانه «اصنو» با شهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان در راستای ارتقای آموزش و انتقال ارائه خدمات مناسب‌تر به شهروندان برگزار شد.