بایگانی برچسب سازمان ملی زمین و مسکن
آماده‌سازی ۲۲ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن
11:53 - 24 اردیبهشت 1402
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد:

آماده‌سازی ۲۲ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از آماده‌سازی ۲۲ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خبر داد.

برنامه‌های ویژه‌ سازمان ملی زمین برای تامین زمین در سال آینده
15:43 - 27 اسفند 1401
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن:

برنامه‌های ویژه‌ سازمان ملی زمین برای تامین زمین در سال آینده

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در خصوص تامین زمین و همچنین اجرا برای سال آینده برنامه ویژه‌ای داریم و از دیگر موضوعات مهم برای سال آینده بحث آماده‌سازی است.