آرشیو سرویس سبک تغذیه
حرف‌های به‌درد‌بخور در 300 دبستان شهر
11:36 - سه شنبه

حرف‌های به‌درد‌بخور در 300 دبستان شهر

یکی از بحث‌هایی که از استقرار دوره جدید شورای اسلامی شهر اصفهان بیان شد، جاری بودن دائمی زاینده رود و احداث مجموعه‌ای است که بتواند در طول سال احیای زاینده رود را مطالبه‌گری کند.