آرشیو سرویس ستاد ملی بازآفرینی شهری
سرعت بازآفرینی شهری در اصفهان صفر است
13:38 - یکشنبه

سرعت بازآفرینی شهری در اصفهان صفر است

رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان می‌تواند الگوهای خوبی برای بازآفرینی شهری ارائه دهد اما اقدامات انجام گرفته مناسب نیست.