بایگانی برچسب شهرستان شاهین‌شهر و میمه
مورچه‌خورت؛ روستای هدف گردشگری
22:14 - 16 دی 1401

مورچه‌خورت؛ روستای هدف گردشگری

روستای تاریخی مورچه‌خورت در امتداد محور تاریخی و گردشگری شمال اصفهان یکی از مهم‌ترین مناطقی است که با توجه به وجود آثار ارزشمند تاریخی و طبیعی می‌تواند به روستای هدف گردشگری در محور شمال اصفهان تبدیل شود. شهرستان شاهین‌شهر و میمه در امتداد محور تاریخی و گردشگری شمال استان اصفهان واقع ‌شده و با دارابودن ظرفیت‌های بزرگی همچون وجود دو قنات جهانی و همچنین دو کاروان‌سرا که نامزد ثبت جهانی است، در کنار بسیاری آثار ارزشمند دیگر همچون ارگ عظیم روستای مورچه‌خورت می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در شمال شهر تاریخی اصفهان تبدیل شود.