آرشیو سرویس شهر هوشمند
یک شهرِ  باهوش!
10:17 - 4 مرداد 1402
نگاهی به روند حرکت شهر اصفهان به سمت مؤلفه‌های هوشمندی:

یک شهرِ باهوش!

رشد هوشمند شهری سبب کاهش هزینه‌های اضافی، منفعت‌رسانی به مردم محروم، صرفه‌جویی در هزینه‌های خدمات عمومی، صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان، حفظ فضاهای باز و خلق جوامع با قابلیت زندگی بیشتر می‌شود.