بایگانی برچسب شورای پنجم
NONE
13:17 - 27 تیر 1400

یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر

یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان، یکشنبه بیست وهفتم تیر ماه 1400 با حضور مدیران شهری در سالن شورای شهر در شهرداری اصفهان برگزار شد.