آرشیو سرویس عباس حاج رسولیها
راه‌سازی، جاده‌سازی و سنگرسازی اصفهانی‌ها برای جبهه
13:46 - سه شنبه

راه‌سازی، جاده‌سازی و سنگرسازی اصفهانی‌ها برای جبهه

اولین ستاد مهندسی جنگ در اهواز راه افتاد. بنده توفیق داشتم که مسئولیت این ستاد را داشته باشم. سنگرسازی، راه‌سازی و جاده‌سازی عملیاتی بودند که به‌واسطه فعالیت‌های ستاد مهندسی جنگ در اهواز آن زمان توسط ما که اصفهانی بودیم، انجام می‌شد.

سرعت بازآفرینی شهری در اصفهان صفر است
13:38 - یکشنبه

سرعت بازآفرینی شهری در اصفهان صفر است

رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان می‌تواند الگوهای خوبی برای بازآفرینی شهری ارائه دهد اما اقدامات انجام گرفته مناسب نیست.