بایگانی برچسب عدالت اقتصادی
آنچه مردم می‌توانند، دولت انجام ندهد
10:16 - 13 خرداد 1403
محمدرضا حیدری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، از اندیشه اقتصادی امام و نقش این رویکرد در توسعه ایران می‌‌گوید

آنچه مردم می‌توانند، دولت انجام ندهد

الزام به تبیین رویکرد اقتصادی امام خمینی(ره) و اجرای این اندیشه با هدف ایجاد دو اولویت امام در ایجاد استقلال و عدالت در اقتصاد کنونی کشور، از زوایای مختلف قابل‌توجه و بررسی است …

NONE
12:28 - 11 تیر 1399

عدالت فقط اقتصادی نیست

دهه نود با تمام اتفاق‌های پرفرازونشیبش رو به پایان است، اما میراث برجای‌مانده آن دغدغه معیشت و بهبود بسترهای اقتصادی است که فشار بغرنجی را بر پیکره تمام طبقات جامعه وارد کرده و درنتیجه آن مسئله توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی کم‌رنگ‌تر شده است. با محمد مهاجری، فعال سیاسی اصول‌گرا که درس‌خوانده اقتصاد است و سابقه مفصلی نیز درزمینه روزنامه‌نگاری دارد، گفت‌وگو کردیم.