آرشیو سرویس عروسی
عروس اردوگاه
09:25 - پنجشنبه

عروس اردوگاه

الیاس دندان‌هایش را روی هم فشار داد تا بغضـی را که سد راه گلویش شده بود، خفه کند. دست گذاشته بود به دستگیره در و می‌خواست برود.

هفت‌خوان وصل
04:33 - چهارشنبه
درحالی‌که ازدواج یکی از مهم‌ترین مسائل جوانان ایرانی است، برخی آداب‌ورسوم آن را سخت و پیچیده کرده‌اند

هفت‌خوان وصل

به گواهی تاریخ، ازدواج همواره از قداست خاصی در تاریخ ایرانی برخوردار بوده است و این مهم را از  جشن‌ها و آیین‌هایی که برای پاسداشت آن برگزار می‌شده می‌توان دریافت؛ به‌ویژه با ورود اسلام به کشورمان، از آنجا که برای این پدیده اهمیت فراوانی قائل بوده و حتی آن را امری مقدس خوانده، توجه مردم و حکومت‌کنندگان به آن بیشتر شده است.

صیغه عقد آریایی؟!
09:33 - دوشنبه

صیغه عقد آریایی؟!

عقد آریایی، سال‌هاست که در برخی از جشن‌های عقد اجرا می‌شود و بعضی از عروس و دامادها نیز مصر هستند که آن را با تجملات و تشریفات خاصی برگزار کنند. عقد آریایی، اما عقدی صوری و غیرشرعی است که هیچ تعهدی را به دنبال خود، برای زوجین به وجود نمی‌‎آورد.