آرشیو سرویس عید
آغاز توزیع میوه عید در اصفهان
11:09 - پنجشنبه
میوه ۱۰درصد کمتر از قیمت عرضه می‌شود:

آغاز توزیع میوه عید در اصفهان

دبیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: یک هزار و ۱۰۰ تن میوه شب عید تأمین‌شده و از پنجشنبه ۲۵ اسفندماه با ۱۰ درصد زیر قیمت روز بازار در سطح استان اصفهان عرضه می‌شود.

عید مبارک لالا!
09:17 - سه شنبه

عید مبارک لالا!

مردی میان راه سوار تاکسی شد. گفت: «عید مبارک لالا.» مرد راننده دستش را از روی فرمان برداشت و سمتش دراز کرد: «عیدِ امام زمان مبارک.»