آرشیو سرویس فصل زمستان
تداوم روند افزایشی اشتغال در نیمی از استان‌ها
13:14 - یکشنبه
در زمستان ۱۴۰۱ رخ داد:

تداوم روند افزایشی اشتغال در نیمی از استان‌ها

بررسی وضعیت اشتغال در استان‌های کشور طی فصل بهار سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که رشد اشتغال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در ۱۴ استان روند افزایشی و در ۳ استان ثابت مانده است.